CÔNG TY CỔ SX-TM-XNK TOÀN CẦU

CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

1/ Thực phẩm bổ sung Gain Weight hiệu FAMICARE tự công bố ngày 22/08/2018

2/ Thực phẩm bổ sung Bone Sure hiệu FAMICARE tự công bố ngày 22/08/2018

3/ Thực phẩm bổ sung DIACERNA hiệu FAMICARE tự công bố ngày 22/08/2018

4/ Thực phẩm bổ sung GOTA GOLD PROCARE tự công bố ngày 30/08/2018

5/ Thực phẩm bổ sung GOTA GOLD PROSURE tự công bố ngày 30/08/2018

6/ Thực phẩm bổ sung GOTA GOLD PROVENT tự công bố ngày 30/08/2018

7/ Thực phẩm bổ sung GOTA GOLD OPTIPLUS 3 tự công bố 11/9/2018

8/ Thực phẩm bổ sung GOTA GOLD PEDIPLUS tự công bố 11/09/2018

9/ thực phẫm bổ sung : Yến sào chưng sẳn vị hạt sen Ginest tự công bố ngày 23/10/2018

10/ thực phẩm bổ sung : Gold Grow Famicare tự công bố ngày 26/11/2018

11/ thực phẩm bổ sung Grow Kid Pedia Plus tự công bố ngày 26/11/2018

12/ thực phẩm bổ sung OPtikid hiệu Famicare tự công bố ngày 26/11/2018