Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu toàn cầu là công ty chuyên về sản xuất phân phối các sản phẩm sữa bột mang thương hiệu Gigo. Với hệ thống phân phối trải dài khắp 64 tỉnh thành trên cả nước, sản phẩm sữa ....

Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu toàn cầu là công ty chuyên về sản xuất phân phối các sản phẩm sữa bột mang thương hiệu Gigo.\r\nVới hệ thống phân phối trải dài khắp 64 tỉnh thành trên cả nước, sản phẩm sữa ....

Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu toàn cầu là công ty chuyên về sản xuất phân phối các sản phẩm sữa bột mang thương hiệu Gigo.\r\nVới hệ thống phân phối trải dài khắp 64 tỉnh thành trên cả nước, sản phẩm sữa ....